Najlepsze studia
Ranking uczelni - TOP 10 Najlepsze studia - RSS Najlepsze studia - Twitter Najlepsze studia - Facebook
Strona główna>Aktualności>Archiwum>2016-12>Współudział studentów w zarządzaniu szkolnictwem wyższym to europejski standard

Współudział studentów w zarządzaniu szkolnictwem wyższym to europejski standard

– Partnerstwo studentów w zarządzaniu w szkolnictwie wyższym stało się europejskim standardem – powiedział minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, otwierając 71. Zjazd Europejskiej Unii Studentów w Gdańsku. Głównym tematem spotkania z wicepremierem była kwestia aktywnej roli studentów w decydowaniu o przyszłości szkolnictwa wyższego.

Europejska Unia Studentów osiągnęła na początku obecnego stulecia niewątpliwy sukces. Przekonała decydentów z krajów biorących udział w Procesie Bolońskim, że studenci powinni być równym partnerem w dyskusjach na temat szkolnictwa wyższego. Już podczas konferencji ministerialnej w Pradze w 2001 r. przesądzono, że głos studentów jako kompetentnych, aktywnych i konstruktywnych partnerów jest niezwykle potrzebny w tworzeniu i kształtowaniu Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. Partnerstwo studentów w zarządzaniu w szkolnictwie wyższym stało się europejskim standardempodkreślił na spotkaniu Gowin.

Szef resortu nauki powiedział także, że Polska jest krajem przyjaznym dla przybywających zza granicy studentów. – Choć liczba obcokrajowców na polskich uczelniach stale rośnie, to nie jesteśmy usatysfakcjonowani poziomem umiędzynarodowienia w naszym kraju. Potrzebne są dalsze działania – zaznaczył wicepremier.

Przykładem takich działań jest zniesienie ograniczeń dla mobilności poprzez eliminację biurokracji dla formy studiów wspólnych, jeszcze większa dbałość o proces kształcenia, a także zapewnienie bardziej atrakcyjnej oferty kierunków w językach obcych. Jarosław Gowin dodał, że równie istotnym aspektem jest udział zagranicznej kadry dydaktycznej w kształceniu, szkolenie pracowników uczelnianej administracji oraz pokonywanie barier finansowych, z którymi spotykają się młodzi Polacy chcący studiować za granicą.

Główne obrady 71. Board Meetingu Europejskiej Unii Studentów rozpoczną się w czwartek, kiedy to delegaci po dwóch dniach paneli dyskusyjnych wypracują wspólne stanowisko w sprawie rosnącego ekstremizmu wśród studentów w Europie. Kolejnym punktem prac będzie przyjęcie opinii wobec inicjatywy Komisji Europejskiej w zakresie wspomagania kompetencji młodych obywateli, czyli agendy umiejętności (eng. Skills Agenda). Zjazd określi strategię członkostwa w organizacji i rozpatrzy przyjęcie w poczet swoich członków unii studenckiej z Białorusi.

Więcej informacji: www.nauka.gov.pl.

kategoria: studenci|8 grudnia 2016 r.