Najlepsze studia
Ranking uczelni - TOP 10 Najlepsze studia - RSS Najlepsze studia - Twitter Najlepsze studia - Facebook
Strona główna>Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie

Dane kontaktowe

Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie
ul. Miłocińska 40, 35-232 Rzeszów
tel. 178660430
faks: 178660432
e-mail: info@wsie.edu.pl
http://www.wsie.edu.pl

Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie

O uczelni

Misją Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej z siedzibą w Rzeszowie jest: kształcenie studentów dla potrzeb nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy, transfer wiedzy do praktyki ze szczególnym uwzględnieniem firm i instytucji regionu Podkarpacia, pełnienie roli kulturotwórczej obejmującej nie tylko studentów, ale również społeczność lokalną, prowadzenie kształcenia ustawicznego w zakresie posiadanych kwalifikacji i dostosowywania się do potrzeb rynku pracy, umożliwienie kształcenia młodzieży pochodzącej z rodzin niezamożnych, której warunki finansowe nie pozwalają na podejmowanie studiów w odległych ośrodkach akademickich, prowadzenie badań naukowych dla instytucji i podmiotów gospodarczych regionu Podkarpacia.

Ocena uczelni w naszym rankingu: 4.0
Oceń uczelnię

Oferta