Najlepsze studia
Ranking uczelni - TOP 10 Najlepsze studia - RSS Najlepsze studia - Twitter Najlepsze studia - Facebook
Strona główna>Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Dane kontaktowe

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów
tel. 178661112
faks: 178661222
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl
http://www.wsiz.rzeszow.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

O uczelni

Misja Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to przede wszystkim: kształcenie studentów na miarę potrzeb społeczeństwa informacyjnego i gospodarki wiedzy zdolnych do tworzenia nowych wartości ekonomicznych, społecznych i kulturowych.  Kształtowanie u studentów predyspozycji potrzebnych do życia w społeczeństwie permanentnej transformacji, pozwalających utrzymywać przez cały okres życia zawodowego otwartość na zmiany, innowacyjność i mobilność intelektualną.  Tworzenie warunków dla kształtowania się i upowszechniania postaw innowacyjnych i przedsiębiorczych. Prowadzenie działalności naukowo-badawczej i rozwój młodej kadry oraz działanie na rzecz awansu gospodarczego i cywilizacyjnego regionu.

Ocena uczelni w naszym rankingu: 6.9
Oceń uczelnię

Oferta