Najlepsze studia
Ranking uczelni - TOP 10 Najlepsze studia - RSS Najlepsze studia - Twitter Najlepsze studia - Facebook
Strona główna>Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu

Dane kontaktowe

Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec
tel. 323631200
faks: 323631207
e-mail: rekrutacja@humanitas.edu.pl
http://www.humanitas.edu.pl

Konto bankowe:
ING Bank Śląski SA, II Oddział w Sosnowcu
24 1050 1360 1000 0008 0337 9932

Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu

O uczelni

Priorytetowym elementem misji Wyższej Szkoły Humanitas jest – od początku jej istnienia - budowanie w regionie silnego ośrodka akademickiego zajmującego się transferem wiedzy do praktyki oraz kreowaniem rozwoju regionalnego i lokalnego. Uczelnia stawia sobie za cel przygotowywanie kadr do wykonywania zadań menedżerskich, teoretycznych i usługowych w warunkach współczesnej gospodarki europejskiej. WSH dąży do tego, by pełnić rolę kulturotwórczą w skali regionalnej, ogólnopolskiej i transnarodowej, być animatorem przedsiębiorczości, a także rozmaitych działań naukowych czy społecznych na rzecz środowiska, w którym funkcjonuje.

Ocena uczelni w naszym rankingu: 6.9
Oceń uczelnię

Oferta