Najlepsze studia
Ranking uczelni - TOP 10 Najlepsze studia - RSS Najlepsze studia - Twitter Najlepsze studia - Facebook
Strona główna>Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu

Dane kontaktowe

Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu
ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom
tel. 483851314, 483851116
faks: 483851116
e-mail: wisbiop@wisbiop.pl
http://www.wisbiop.pl

Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu

O uczelni

Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu powołana została w 2002 r. decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu i wpisana do rejestru  niepaństwowych uczelni zawodowych pod pozycją 102.

Absolwenci specjalności bezpieczeństwo i higiena pracy uzyskują kwalifikacje zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów zmieniającym rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 2 września 1997 r. (Dz.U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.).

Ocena uczelni w naszym rankingu: 5.1
Oceń uczelnię

Oferta