Najlepsze studia
Ranking uczelni - TOP 10 Najlepsze studia - RSS Najlepsze studia - Twitter Najlepsze studia - Facebook
Strona główna>Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Dane kontaktowe

Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
ul. E. Orzeszkowej 15, 25-435 Kielce
tel. 413311244
faks: 413319292
e-mail: ws@ws.edu.pl
http://www.ws.edu.pl

Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

O uczelni

Wśród szerokiej rzeszy studentów i absolwentów Wszechnica Świętokrzyska zyskała sobie miano uczelni przyjaznej, choć stawiającej wysokie wymagania w procesie zdobywania wiedzy i doskonalenia swoich umiejętności.

Na dwóch Wydziałach Wszechnicy: Humanistyczno-Pedagogicznym oraz Wychowania Fizycznego i Turystyki prowadzimy sześć kierunków kształcenia. Wszechnica Świętokrzyska jest jedyną uczelnią w naszym regionie prowadzącą studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku wychowania fizycznego.

Ocena uczelni w naszym rankingu: 5.1
Oceń uczelnię

Oferta