Najlepsze studia
Ranking uczelni - TOP 10 Najlepsze studia - RSS Najlepsze studia - Twitter Najlepsze studia - Facebook
Strona główna>Uniwersytet Rzeszowski
Uniwersytet Rzeszowski

Dane kontaktowe

Uniwersytet Rzeszowski
al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów
tel. 178721000
e-mail: info@ur.edu.pl
http://www.ur.edu.pl

Uniwersytet Rzeszowski

O uczelni

Uniwersytet Rzeszowski jest największą w regionie uczelnią, kształcącą 20 tys. studentów Nauka w uniwersytecie odbywa się na 10 wydziałach, na 40 kierunkach.
W Rzeszowie studiuje najwięcej studentów w proporcji na jednego mieszkańca!
 
Studenci mają możliwość rozwijania swych zainteresowań w ramach 67 kół naukowych funkcjonujących na terenie uczelni. Uczelnia patronuje wielu organizacjom kulturalnym, m. in. Zespołowi Pieśni i Tańca „Resovia Saltans”, Chórowi Kameralnemu oraz klubom studenckim.

Uniwersytet Rzeszowski utrzymuje szerokie kontakty z uczelniami zagranicznymi. Na stałe współpracuje z 80 uczelniami, studenci i nauczyciele akademiccy wyjeżdżają tam na staże, konferencje i obozy naukowe. Natomiast w ramach programu Erasmus studenci mogą wyjeżdżać na studia cząstkowe do 160  europejskich uczelni.

Uniwersytet Rzeszowski ma prawo do nadawania stopnia doktora habilitowanego w zakresie historii i archeologii oraz stopnia doktora w pięciu specjalnościach: historia, fizyka, socjologia, literaturoznawstwo i językoznawstwo, archeologia, agronomia, biologia, nauki o zdrowiu.

kliknij i odwiedź naszą stronę
Ocena uczelni w naszym rankingu: 5.1
Oceń uczelnię

Oferta

studia licencjackie

 • Administracja
 • Archeologia
 • Architektura krajobrazu
 • Biologia
 • Biotechnologia
 • Dietetyka
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
 • Ekonomia
 • Elektroradiologia
 • Europeistyka
 • Filologia - filologia angielska
 • Filologia - filologia angielska (nauczycielska)
 • Filologia - filologia germańska
 • Filologia - filologia rosyjska
 • Filologia polska
 • Filozofia
 • Fizjoterapia
 • Fizyka
 • Fizyka techniczna
 • Historia
 • Informatyka
 • Kulturoznawstwo
 • Matematyka
 • Muzeologia
 • Nauki o rodzinie
 • Ochrona środowiska
 • Pedagogika (profil ogólnoakademicki)
 • Pedagogika (profil praktyczny)
 • Pielęgniarstwo
 • Politologia
 • Położnictwo
 • Praca socjalna
 • Ratownictwo medyczne
 • Rolnictwo
 • Socjologia
 • Turystyka historyczna i kulturowa
 • Turystyka i rekreacja
 • Turystyka i rekreacja
 • Wychowanie fizyczne
 • Wychowanie fizyczne
 • Zdrowie publiczne

studia magisterskie

 • Administracja
 • Archeologia
 • Architektura krajobrazu
 • Biologia
 • Biotechnologia
 • Dietetyka
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
 • Edukacja techniczo-informatyczna
 • Ekonomia
 • Europeistyka
 • Filologia - filologia angielska
 • Filologia - filologia angielska (nauczycielska)
 • Filologia - filologia rosyjska
 • Filologia polska
 • Filozofia
 • Fizjoterapia
 • Fizyka
 • Fizyka techniczna
 • Grafika
 • Historia
 • Informatyka
 • Inżynieria materiałowa
 • Kulturoznawstwo
 • Matematyka
 • Mechatronika
 • Muzeologia
 • Ochrona środowiska
 • Pedagogika
 • Pielęgniarstwo
 • Politologia
 • Położnictwo
 • Ratownictwo medyczne
 • Rolnictwo
 • Socjologia
 • Technologia żywności i żywienie człowieka
 • Turystyka i rekreacja
 • Wychowanie fizyczne
 • Zdrowie publiczne

studia inżynierskie

 • Edukacja techniczo-informatyczna
 • Informatyka
 • Inżynieria bezpieczeństwa
 • Inżynieria materiałowa
 • Mechatronika
 • Ochrona środowiska
 • Technologia żywności i żywienie człowieka

studia magisterskie jednolite

 • Grafika
 • Prawo

Galeria zdjęć