Najlepsze studia
Ranking uczelni - TOP 10 Najlepsze studia - RSS Najlepsze studia - Twitter Najlepsze studia - Facebook
Strona główna>Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dane kontaktowe

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Plac M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
tel. 815375880
e-mail: rekrutacja@umcs.pl
http://www.umcs.pl

Lokalizacja

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

O uczelni

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie to największa Uczelnia publiczna po wschodniej stronie Wisły. Jako instytucja głęboko zakorzeniona w regionie, od 70 lat pełni rolę kulturotwórczą i opiniotwórczą oraz wnosi istotny wkład w budowanie gospodarki opartej na wiedzy. Do chwili obecnej naszą Alma Mater ukończyło ponad 200 tys. absolwentów.

Wszechstronna oferta edukacyjna oraz bogate doświadczenie stanowią nasze atuty. Co roku proponujemy nowe kierunki studiów, a także wprowadzamy unikalne specjalizacje. Kształcenie prowadzone jest na 11 Wydziałach, ponad 50 kierunkach studiów oraz ponad 200 specjalnościach. UMCS, pod względem liczby działających kół naukowych w odniesieniu do liczby studentów, należy do czołówki w Polsce, zaś w regionie – nie ma sobie równych. Obecnie funkcjonuje ich ponad 80, skupiają młodych ludzi, którzy dzięki zapałowi i determinacji organizują ciekawe inicjatywy.

Uczelnia stale współpracuje ze środowiskami biznesowymi oraz innymi ośrodkami akademickimi. Dysponuje nowoczesnymi laboratoriami i pracowniami. Inwestuje w infrastrukturę oraz modernizację istniejących obiektów. UMCS może poszczycić się jednym z najnowocześniejszych budynków na Lubelszczyźnie – Instytutem Informatyki.

 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie prowadzi Wydział Zamiejscowy w Puławach powstał z inicjatywy Rektora UMCS prof. Stanisława Michałowskiego oraz członków zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A.
21 czerwca 2013 r. podpisano porozumienie o współpracy, zakładające m.in. organizację i prowadzenie studiów inżynierskich na kierunku chemia techniczna w Puławach, a także studiów podyplomowych dla pracowników Zakładów, praktyk studenckich i staży dla studentów UMCS, realizacji prac dyplomowych i doktorskich związanych z zakresem funkcjonowania zakładu, współpracy badawczej oraz komercjalizacji wyników badań i funkcjonowaniem elitarnego centrum kompetencji (Nitrogen Elite Centre Puławy) w zakresie upowszechniania zastosowania produktów Zakładów Azotowych w Puławach i promocji wspólnych przedsięwzięć.

UMCS wyróżnia unikatowy kampus studencki, zlokalizowany w centrum miasta, na który składają się: budynki dydaktyczne, 9 domów studenckich, kluby, obiekty sportowe i kulturalne, m.in. Centrum Kultury Fizycznej, „Chatka Żaka” i Inkubator Medialno-Artystyczny.


UMCS to:

 • największa uczelnia we wschodniej Polsce,
 • 11 Wydziałów,
 • ponad 50 kierunków studiów,
 • ponad 200 specjalności,
 • programy studiów dostosowane do rynku pracy,
 • bogata oferta szkoleń i studiów podyplomowych,
 • liczne koła naukowe i organizacje studenckie,
 • bogata oferta wymian i staży krajowych i międzynarodowych,
 • atrakcyjne systemy stypendialne,
 • możliwość wszechstronnego rozwoju,
 • nowoczesna baza dydaktyczna,
 • multimedialne centrum kulturalno-artystyczne,
 • duży wybór zajęć i sekcji sportowych,
 • akademiki o wysokim standardzie,
 • Miasteczko Akademickie w centrum Lublina,
 • Uczelnia Liderów,
 • Uczelnia Przyjazna Pracodawcom.
kliknij i odwiedź naszą stronę
Ocena uczelni w naszym rankingu: 6.5
Oceń uczelnię

Aktualności

Archiwum aktualności

Oferta

studia magisterskie jednolite

Galeria zdjęć