Najlepsze studia
Ranking uczelni - TOP 10 Najlepsze studia - RSS Najlepsze studia - Twitter Najlepsze studia - Facebook
Strona główna>Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dane kontaktowe

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
tel. 124221033
faks: 124223229
e-mail: rektor@adm.uj.edu.pl
http://www.uj.edu.pl

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

O uczelni

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (UJ) – Alma Mater Jagellonica – założony przez Kazimierza Wielkiego, a za sprawą Królowej Jadwigi odnowiony przez Władysława Jagiełłę, kontynuuje swoje wielowiekowe dziedzictwo w służbie nauki i nauczania przez prowadzenie badań naukowych, poszukiwanie prawdy i jej głoszenie w poczuciu odpowiedzialności moralnej wobec Narodu i Rzeczypospolitej Polskiej.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (UJ) jest powołany do kształcenia i wychowywania oraz prowadzenia badań naukowych. Przez swoją działalność i osobisty przykład członków jego społeczności Uniwersytet przygotowuje Ojczyźnie ludzi dojrzałych do samodzielnego rozwiązywania zadań, jakie stwarza współczesne życie, uczestniczy w rozwoju nauki, ochrony zdrowia, sztuki i innych dziedzin kultury, kształci i wychowuje studentów, a także kadrę naukową, zgodnie z ideami humanizmu i tolerancji, w duchu szacunku dla prawdy i sumiennej pracy, poszanowania praw i godności człowieka, patriotyzmu, demokracji, honoru oraz odpowiedzialności za losy Społeczeństwa i Ojczyzny.

Ocena uczelni w naszym rankingu: 7.6
Oceń uczelnię

Oferta