Najlepsze studia
Ranking uczelni - TOP 10 Najlepsze studia - RSS Najlepsze studia - Twitter Najlepsze studia - Facebook
Strona główna>Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

Dane kontaktowe

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
tel. 413424444
faks: 413442997
e-mail: promocja@tu.kielce.pl
http://www.tu.kielce.pl

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

O uczelni

Politechnika Świętokrzyska jest spadkobierczynią i  kontynuatorką uniwersalnych wartości akademickich. Swe tradycje wywodzi z  doświadczeń szkolnictwa wyższego na Kielecczyźnie, a w tym Szkoły  Akademiczno-Górniczej (założonej przez St. Staszica pierwszej uczelni  technicznej na ziemiach polskich), Tajnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich oraz  Kielecko-Radomskiej Wyższej Szkoły Inżynierskiej.

Jako wspólnota akademicka kontynuujemy i rozwijamy  tradycyjne wartości, tj.: poszanowanie i poszukiwanie prawdy, wolność wyrażania  myśli, wolność badań naukowych i nauczania, zasady etyczne, patriotyzm i  humanizm z jednoczesnym uwzględnieniem dziedzictwa kultury. Mając na uwadze  uniwersalne wartości ogólnoludzkie, obywatelskie i akademickie podejmujemy  działania w celu kształtowania umysłów, postaw i charakterów młodzieży,  przekazując jej swoją wiedzę, umiejętności oraz wzorce postępowania.

Ocena uczelni w naszym rankingu: 7.1
Oceń uczelnię

Oferta