Najlepsze studia
Ranking uczelni - TOP 10 Najlepsze studia - RSS Najlepsze studia - Twitter Najlepsze studia - Facebook
Strona główna>Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Dane kontaktowe

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel. 126282000
faks: 126282071
e-mail: kancelaria@pk.edu.pl
http://www.pk.edu.pl

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

O uczelni

Korzystając z bogatych tradycji uniwersyteckich, takich jak: dążenie do prawdy, szacunek dla wiedzy i umiejętności, rzetelność w ich udostępnianiu i upowszechnianiu, otwartość na nowe idee, poszanowanie godności osobistej i praw obywatelskich człowieka, a także respektowanie swobód akademickich, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki: kształci wysokokwalifikowane kadry inżynierskie mogące sprostać wyzwaniom gospodarki krajowej i światowej, kształci kadry naukowe, wspomagając rozwój ich pasji badawczej oraz uczestnictwo w krajowej i światowej wymianie naukowej, służy gospodarce i całemu społeczeństwu poprzez rozwiązywanie problemów technicznych i technologicznych oraz wdrażanie wyników badań naukowych do praktyki gospodarczej.

Ocena uczelni w naszym rankingu: 5.8
Oceń uczelnię

Oferta