Najlepsze studia
Ranking uczelni - TOP 10 Najlepsze studia - RSS Najlepsze studia - Twitter Najlepsze studia - Facebook
Strona główna>Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu

Dane kontaktowe

Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu
ul. Wodna 13/21, 26-600 Radom
tel. 483440055 ,
e-mail: dziekanat@eust.pl
http://eust.pl

Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu

O uczelni

Misją Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu jest oferowanie nowoczesnego wykształcenia o jak najwyższej jakości poprzez przekazywanie najnowszej wiedzy i umiejętności w dziedzinie nauk społecznych, ekonomicznych, medycznych i technicznych umożliwiających efektywne i elastyczne działanie we współczesnej gospodarce rynkowej. Uczelnia, realizując nowoczesny program Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, upowszechniając dobre praktyki „uczenia się przez całe życie” i prowadząc badania naukowe powiązane z kierunkami studiów przyczynia się do tworzenia gospodarki opartej na wiedzy.

Ocena uczelni w naszym rankingu: 2.1
Oceń uczelnię

Oferta