Najlepsze studia
Ranking uczelni - TOP 10 Najlepsze studia - RSS Najlepsze studia - Twitter Najlepsze studia - Facebook
Strona główna>Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Dane kontaktowe

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków
tel. 126831000
faks: 126831121
http://www.awf.krakow.pl

Konto bankowe:
Bank Pekao SA
50 1240 4722 1111 0000 4854 7181
NIP: 675-000-19-52
REGON: 000327847

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

O uczelni

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie jest trójwydziałową Uczelnią wyższą o pełnych prawach akademickich, mającą względnie ustabilizowaną kadrę naukową, nowoczesną bazę materialną i dobre perspektywy dalszego rozwoju. Na trzech wydziałach: Wychowania Fizycznego i Sportu, Turystyki i Rekreacji oraz Rehabilitacji Ruchowej działają 2 instytuty (Instytut Fizjologii Człowieka, Instytut Nauk Humanistycznych), 20 katedr i 44 zakłady dydaktyczno-naukowe, 3 pracownie naukowe oraz jednostki międzywydziałowe i pozawydziałowe. Uczelnia zatrudnia około 550 pracowników etatowych. W gronie 348 nauczycieli akademickich jest ponad 50 tzw. samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych w tym 18 profesorów tytularnych, 32 profesorów uczelnianych (nadzwyczajnych), 5 doktorów habilitowanych.

Ocena uczelni w naszym rankingu: 5.1
Oceń uczelnię

Oferta