Najlepsze studia
Ranking uczelni - TOP 10 Najlepsze studia - RSS Najlepsze studia - Twitter Najlepsze studia - Facebook
Strona główna>Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

Dane kontaktowe

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
ul. Kazimierza Górskiego 1, 80-336 Gdańsk
tel. 585547121
http://www.awf.gda.pl

Konto bankowe:
CITI BANK HANDLOWY
88 1030 1117 0000 0000 8899 5007
NIP: 584-09-62-525
REGON: 000327876

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

O uczelni

Na mocy ustawy z dnia 5 grudnia 2001 r. nadano uczelni nową nazwę: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (AWFiS). Obecnie Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku jest uczelnią dwuwydziałową, zatrudniającą ponad 170 nauczycieli akademickich. Akademia kształci 4200 studentów w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Tym samym Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku AWFiS zapewnia stały dopływ wysoko kwalifikowanych kadr zawodowych dla potrzeb oświaty, kultury, sportu, systemu ochrony zdrowia i gospodarki. Akademia aktywnie współpracuje z jednostkami administracji państwowej i organizacjami sportowymi w regionie. Współpraca ta dotyczy głównie rozwiązywania problemów kultury fizycznej - współdziałamy tu z odpowiednimi wydziałami Urzędu Wojewódzkiego i Marszałkowskiego oraz Urzędu Miejskiego w Gdańsku, jak również z określonymi związkami i klubami sportowymi.

Ocena uczelni w naszym rankingu: 6.1
Oceń uczelnię

Oferta