Najlepsze studia
Ranking uczelni - TOP 10 Najlepsze studia - RSS Najlepsze studia - Twitter Najlepsze studia - Facebook
Strona główna>Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu>Zarządzanie i inżynieria produkcji
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Dane kontaktowe

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław
tel. 713680100
faks: 713672778
e-mail: rekrutacja@ue.wroc.pl
http://www.ue.wroc.pl/

Lokalizacja

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Studia magisterskie na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji

 

Studia trwają 1,5 roku i kończą się uzyskaniem dyplomu magistra.

Drugi stopień studiów umożliwia studentom zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania produktów, procesów czy systemów, w tym zintegrowanych systemów zarządzania w przedsiębiorstwie, zarządzania strategicznego, zarządzania projektami, innowacjami, wiedzą, kapitałem, inwestycjami, prognozowania oraz symulacji, transferu technologii i innowacyjności

Specjalności:

 

Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji uzyskał akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Profil kształcenia na wydziale nawiązuje do popularnego w Europie Zachodniej kierunku engineering management, którego absolwenci uzyskują zawód inżyniera zarządzania, oraz do kierunków ekonomiczno-technicznych, dających umiejętność wykonywania zawodu zarówno inżyniera, jak i ekonomisty.

Należy podkreślić, że również w naszej praktyce gospodarczej coraz bardziej docenia się, podobnie jak w krajach wysoko rozwiniętych, umiejętności kojarzenia zagadnień z zakresu zarządzania z zagadnieniami ekonomiczno-finansowymi i techniczno-technologicznymi. Rośnie zapotrzebowanie na inżynierów o unikatowych kwalifikacjach kierowniczych. Badania karier zawodowych absolwentów Wydziału IE wskazują, że są oni bardzo mobilni i nie mają problemów ze zdobywaniem nowych umiejętności czy z ewentualną koniecznością przekwalifikowania się jeżeli zaistnieje taka potrzeba. Po studiach na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym dysponują bowiem szeroką wiedzą z różnych dziedzin. Profil kształcenia prowadzonego na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym ma więc charakter zarówno aktualny, jak i przyszłościowy.

Szeroka wiedza absolwentów Wydziału okazuje się szczególnie przydatna w takich obszarach działalności przedsiębiorstw, jak: badania i rozwój, projektowanie przebiegu procesów wytwórczych, produkcja, eksploatacja i serwis. W obszarach tych występują stanowiska zarówno kierownicze, jak i specjalistów z zakresu technologii i techniki wytwarzania oraz ekonomiki i finansów.

Stanowiska kierownicze mogą być związane z zarządzaniem m.in.:

 • firmą w warunkach wysokiej technologii,
 • techniką, produkcją,
 • jakością i produktami,
 • technologiami (procesami wytwórczymi),
 • działalnością innowacyjną i inwestycyjną,
 • ekologią i ochroną środowiska.

Stanowiska specjalistów technologów mogą dotyczyć głównie:

 • inżynierii przygotowania produkcji i wytwarzania produktów,
 • inżynierii rozwoju i opracowania nowych produktów,
 • inżynierii ochrony środowiska,
 • inżynierii zarządzania jakością i kontroli.

Stanowiska specjalistów ekonomistów mogą się wiązać m.in. z takimi obszarami, jak:

 • ekonomika produkcji i pracy,
 • controlling w przedsiębiorstwie,
 • zarządzanie strategiczne,
 • zarządzanie finansami.