Najlepsze studia
Ranking uczelni - TOP 10 Najlepsze studia - RSS Najlepsze studia - Twitter Najlepsze studia - Facebook
Strona główna>Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu>Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Dane kontaktowe

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław
tel. 713680100
faks: 713672778
e-mail: rekrutacja@ue.wroc.pl
http://www.ue.wroc.pl/

Lokalizacja

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Studia magisterskie na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze

 

Departament Nadzoru i Organizacji Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa NiSW opublikował dane dotyczące popularności kierunków i poszczególnych typów uczelni podczas ubiegłorocznej rekrutacji na studia. Pośród najbardziej obleganych kierunków unikatowych znalazły się międzynarodowe stosunki gospodarcze prowadzone na naszej uczelni. O jedno miejsce ubiegało się 4,5 kandydata.

Studia stopnia II na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze (MSG) trwają 2 lata (4 semestry) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra. Łączna liczba godzin zajęć wynosi, co najmniej 800 godzin (120 punktów ECTS), w tym 300 godzin (42,5 pkt ECTS) realizuje się według określonych standardów nauczania.

Studenci zdobywają wszechstronną wiedzę w dziedzinie ekonomii, w tym zwłaszcza w teorii i praktyce ekonomii międzynarodowej. Zapoznają się również z prawem międzynarodowym oraz naukami o zarządzaniu, a zwłaszcza zarządzaniem w skali międzynarodowej. Absolwenci są przygotowani do pracy na stanowiskach kierowniczych we wszystkich instytucjach, przedsiębiorstwach i organach administracji publicznej utrzymujących stosunki gospodarcze z zagranicą, a także w korporacjach i organizacjach międzynarodowych oraz do prowadzenia biznesu w skali międzynarodowej na własny rachunek. Absolwent II stopnia studiów kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze otrzymuje tytuł zawodowy magistra.

Specjalności: