Najlepsze studia
Ranking uczelni - TOP 10 Najlepsze studia - RSS Najlepsze studia - Twitter Najlepsze studia - Facebook
Strona główna>Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu>Master of Business Administration
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Dane kontaktowe

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław
tel. 713680100
faks: 713672778
e-mail: rekrutacja@ue.wroc.pl
http://www.ue.wroc.pl/

Lokalizacja

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Master of Business Administration

Magisterskie studia menedżerskie MBA

 

 

Magisterskie Studia Menedżerskie MBA przygotowują do kariery w świecie szeroko rozumianego biznesu, kształcąc kadry menedżerów wysokiego i średniego szczebla dla przedsiębiorstw krajowych i międzynarodowych oraz dla instytucji niezarobkowych.

Adresatami programu są aktywni zawodowo od co najmniej 2 lat:

  • absolwenci szkół wyższych (krajowych i zagranicznych), dowolnych kierunków studiów: politechnicznych, uniwersyteckich, rolniczych, medycznych, artystycznych itd., którzy z racji pełnionych bądź planowanych obowiązków zawodowych pragną otrzymać wykształcenie akademicko - zawodowe i tytuł magistra o specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem
  • absolwenci zawodowych szkół zarządzania (państwowych i niepaństwowych), którzy po uzyskaniu tytułu licencjata mogą otrzymać w ramach Programu MSM/MBA wykształcenie akademickie i dyplom magistra w zakresie zarządzania, niezbędne do wstąpienia na drogę kariery menedżerskiej.

Podstawowym celem oferty edukacyjnej Programu MSM/MBA jest dostarczenie słuchaczom zintegrowanej wizji przedsiębiorstwa (instytucji) w gospodarce wolnorynkowej oraz rozwój wiedzy i umiejętności niezbędnych do formułowania i analizowania problemów przedsiębiorstwa, umiejętności decydowania w zakresie tych problemów oraz umiejętności realizowania podjętych decyzji w warunkach zmieniającego się otoczenia przedsiębiorstwa.

Absolwent Studiów MSM/MBA powinien:

  • zdobyć solidne podstawy w głównych obszarach działalności przedsiębiorstwa, takich jak: marketing, produkcja, finanse, rachunkowość, zarządzanie personelem, polityka przedsiębiorstwa,
  • zrozumieć środowisko przedsiębiorstwa, mechanizm jego działania,
  • rozwinąć zdolności do pracy i komunikacji w zespole oraz kierowania pracą zespołową,
  • zdobyć odpowiednie umiejętności analityczne, planistyczne i operacyjne, które mogą być potrzebne w złożonych sytuacjach praktycznych,rozwinąć zdolność szybkiej i realistycznej konceptualizacji problemów decyzyjnych oraz trafnej oceny bezpośrednich i odległych skutków decyzji,
  • nabyć zdolność do ciągłego uczenia się i korzystania z nowoczesnych metod naukowych oraz narzędzi informatycznych wspomagających podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów.

Ogólna charakterystyka treści i struktury programu

Magisterskie Studia Menedżerskie MBA trwają dwa lata (4 semestry). Odbywają się w trybie niestacjonarnym z tzw częściowym oderwaniem od pracy. Zajęcia wynikające z programu szkolenia są realizowane w ramach dwudniowych sesji (zawsze w piątki i soboty). Przewiduje się około 10 sesji w semestrze, zwoływanych nie rzadziej niż co dwa tygodnie. Pełny cykl kształcenia zamyka się w dwóch kolejnych latach akademickich. Obrona pracy magisterskiej powinna się odbyć nie póżniej niż do końca semestru piątego.

 

Programu MSM/MBA - Executive MBA przygotowaną i realizowaną z następującymi uczelniami zachodnioeuropejskimi: Universiteit Hasselt (Belgia), University of Limerick (Irlandia), EUROMED Marseille Ecole de Management (Francja). Absolwenci programu międzynarodowego otrzymują suplement do dyplomu w postaci certyfikatu stwierdzającego odbycie studiów Executive MBA przygotowanych i realizowanych wspólnie przez cztery uczelnie europejskie. Warunkiem uczestniczenia w programie międzynarodowym jest biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

 

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Magisterskie Studia Menedżerskie MBA

ul. Komandorska 118/120

53-345 Wrocław

tel. 71/3680358, 713680636