Najlepsze studia
Ranking uczelni - TOP 10 Najlepsze studia - RSS Najlepsze studia - Twitter Najlepsze studia - Facebook
Strona główna>Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu>Logistyka
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Dane kontaktowe

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław
tel. 713680100
faks: 713672778
e-mail: rekrutacja@ue.wroc.pl
http://www.ue.wroc.pl/

Lokalizacja

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Logistyka

Studia licencjackie na kierunku logistyka

 

Celem kształcenia na kierunku Logistyka na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia, o profilu ogólnoakademickim jest:

  • kształcenie wysokokwalifikowanych kadr organizujących i realizujących operacyjną działalność logistyczną w podmiotach gospodarczych,
  • dostosowanie umiejętności ogólnych i szczegółowych do zmiennych potrzeb rynku.


Program kierunku Logistyk ma nowoczesny i oryginalny charakter. Przygotowuje studentów do pracy w przedsiębiorstwach zarówno produkcyjnych jak i handlowo-usługowych, organizacjach gospodarczych, korporacjach międzynarodowych, a także w przedsiębiorstwach z sektora MŚP.

 

Absolwenci uzyskują wiedzę i umiejętności niezbędne do operacyjnego zarządzania logistycznego w ramach działów funkcjonalnych podmiotów gospodarczych. Poznają istotę zarządzania współczesnymi podmiotami (organizacjami) gospodarczymi oraz zasady działalności logistycznej podmiotów gospodarczych. Absolwenci rozumieją istotę podejścia systemowego i procesowego w logistyce, a także zasady sterowania przepływami rzeczowymi, informacyjnymi i finansowymi.


Zdobyte kwalifikacje umożliwią absolwentom organizowanie i realizowanie operacyjnej działalności logistycznej w podmiotach gospodarczych, formułowanie i uzasadnianie poglądów związanych z dążeniem do poprawy operacyjnego zarządzania logistycznego. Pozwolą także usprawniać zarządzanie logistyczne w obszarach funkcjonalnych podmiotu gospodarczego.


Zdobyte kwalifikacje umożliwią podejmowanie pracy zawodowej jako:

  • specjalista ds. logistyki we wszystkich właściwych obszarach funkcjonalnych podmiotów gospodarczych;
  • kierownik, pracownik działu przedsiębiorstwa wymagającego kompetencji w obszarze logistyki (dział dystrybucji, zaopatrzenia, produkcji, obsługi klienta, planowania);
  • pracownik centrum logistycznego, nowoczesnego magazynu.

Program kierunku eksponuje interdyscyplinarny charakter wiedzy w obszarze logistyki.

 

Specjalności: