Najlepsze studia
Ranking uczelni - TOP 10 Najlepsze studia - RSS Najlepsze studia - Twitter Najlepsze studia - Facebook
Strona główna>Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu>Informatyka w biznesie
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Dane kontaktowe

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław
tel. 713680100
faks: 713672778
e-mail: rekrutacja@ue.wroc.pl
http://www.ue.wroc.pl/

Lokalizacja

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Informatyka w biznesie

Studia licencjackie na kierunku informatyka w biznesie

Realizowany na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów

 

Kształcenie na pierwszym stopniu kierunku „Informatyka w biznesie” ma na celu przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu informatyki w szeroko rozumianym zarządzaniu i biznesie. Poza ogólną wiedzą ekonomiczną, studia dostarczą absolwentom umiejętności praktycznego wykorzystania narzędzi informatycznych na potrzeby wspomagania procesów biznesowych. Student zapozna się m.in. z metodami i technikami analizy i projektowania systemów informacyjnych, aplikacjami biznesowymi, technologią baz danych, a także podstawami e – biznesu, metodami zarządzania projektami informatycznymi, rynkiem sprzętu i oprogramowania.

Problemy rozwiązywane przez studentów w ramach studiów przypadków pozwolą im zdobyć umiejętności analitycznego myślenia, elastyczności oraz samodzielności realizacji zadań przez informatyków biznesu. Zaznaczyć należy, że uwzględniając tendencje kształcenia i międzynarodowe standardy, m.in. Association for Computing Machinery (ACM), zaproponowany program zapewnia możliwości mobilności międzyuniwersyteckiej nie tylko studentów, ale też i kadry dydaktycznej. Kierunek „Informatyka w biznesie” jest zorientowany na indywidualne kształcenie i dostosowanie do aktualnych potrzeb rynku dzięki wprowadzeniu dużej grupy przedmiotów indywidualnego wyboru.

Sylwetka i kwalifikacje absolwenta

Absolwent kierunku będzie posiadał umiejętności analizy i syntezy problemów biznesowych, adaptacji do zmieniających się warunków, rozwiązywania problemów zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), pracy w zespole projektowym, komunikowania, a także umiejętność uczenia się i aktualizowania wiedzy. Kompetencje te zapewni mu wiedza z informatyki, zarządzania, rachunkowości, finansów, metod ilościowych, ekonomii. Będzie on zatem umiał rozwiązywać problemy biznesowe  za pomocą narzędzi wykorzystujących nowoczesne technologie  informatyczne; będzie umiał projektować, programować i wdrażać aplikacje biznesowe.

Specjalności: