Najlepsze studia
Ranking uczelni - TOP 10 Najlepsze studia - RSS Najlepsze studia - Twitter Najlepsze studia - Facebook
Strona główna>Wyniki wyszukiwania
rodzaj studiów:  
kierunek:  
województwo:  
język wykładowy:  
nazwa kierunku:  
dofinansowane niedofinansowane
rodzaj:
stacjonarne
niestacjonarne

typ:
publiczne
niepubliczne

Wyszukane uczelnie

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska
tel. 833449930, faks: 833449950
e-mail: rekrutacja@pswbp.pl, www: http://www.pswbp.pl/Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej została powołana w 2000 r. Obecnie kształci ok. 3300 studentów na 18 kierunkach i 41 specjalnościach na bezpłatnych studiach licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Oferta edukacyjna Uczelni obejmuje: Studia I stopnia inżynierskie: Budownictwo, Gospodarka przestrzenna, Informatyka, Inżynieria geologiczna, Mechanika i budowa maszyn, Rolnictwo; licencjackie: Bezpieczeństwo narodowe , Ekonomia, Finanse i rachunkowość, Fizjoterapia, Filologia angielska i rosyjska, Pedagogika, Pielęgniarstwo, Ratownictwo medyczne, Socjologia, Turystyka i Rekreacja, Zarządzanie, Zdrowie publiczne. Studia II stopnia - magisterskie: Ekonomia, Pielęgniarstwo, Turystyka i rekreacja, Zdrowie publiczne i w przygotowaniu Bezpieczeństwo Narodowe.
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław
tel. 166244064, 166244640
e-mail: pwste@pwste.edu.pl, www: http://www.pwste.edu.pl/Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie. W pięciu Instytutach PWSTE w Jarosławiu: Ekonomii i Zarządzania, Humanistycznym, Ochrony Zdrowia, Stosunków Międzynarodowych i Inżynierii Technicznej proponujemy studentom kształcenie na 29 specjalnościach w ramach 16 kierunków studiów: administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, finanse i rachunkowość, zarządzanie, europeistyka, turystyka i rekreacja, filologia angielska, pedagogika, kosmetologia, pielęgniarstwo, praca socjalna (3-letnie studia licencjackie stacjonarne bezpłatne i niestacjonarne) oraz budownictwo, elektronika i telekomunikacja, geodezja i kartografia, informatyka, gospodarka przestrzenna (3,5-letnie studia inżynierskie stacjonarne bezpłatne i niestacjonarne).

Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu

ul. Wojska Polskiego 6, 41-200 Sosnowiec
tel. 322911019, 322634013, faks: 322634013
e-mail: wsm.sosnowiec@op.pl, www: http://www.wsm.sosnowiec.plGłównym celem Wyższej Szkoły Medycznej w Sosnowcu (WSM) jest kształcenie wykwalifikowanych absolwentów, którzy będą mogli znaleźć pracę w sektorze medycznym i pedagogicznym. Priorytetem Wyższej Szkoły Medycznej w Sosnowcu jest nie tylko przekazanie wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim nauczenie studentów praktycznych umiejętności z zakresu pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego, położnictwa, turystyki i rekreacji.