Najlepsze studia
Ranking uczelni - TOP 10 Najlepsze studia - RSS Najlepsze studia - Twitter Najlepsze studia - Facebook
Strona główna>Wyniki wyszukiwania
rodzaj studiów:  
kierunek:  
województwo:  
język wykładowy:  
nazwa kierunku:  
dofinansowane niedofinansowane
rodzaj:
stacjonarne
niestacjonarne

typ:
publiczne
niepubliczne

Wyszukane uczelnie

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska
tel. 833449930, faks: 833449950
e-mail: rekrutacja@pswbp.pl, www: http://www.pswbp.pl/Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej została powołana w 2000 r. Obecnie kształci ok. 3300 studentów na 18 kierunkach i 41 specjalnościach na bezpłatnych studiach licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Oferta edukacyjna Uczelni obejmuje: Studia I stopnia inżynierskie: Budownictwo, Gospodarka przestrzenna, Informatyka, Inżynieria geologiczna, Mechanika i budowa maszyn, Rolnictwo; licencjackie: Bezpieczeństwo narodowe , Ekonomia, Finanse i rachunkowość, Fizjoterapia, Filologia angielska i rosyjska, Pedagogika, Pielęgniarstwo, Ratownictwo medyczne, Socjologia, Turystyka i Rekreacja, Zarządzanie, Zdrowie publiczne. Studia II stopnia - magisterskie: Ekonomia, Pielęgniarstwo, Turystyka i rekreacja, Zdrowie publiczne i w przygotowaniu Bezpieczeństwo Narodowe.
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa
tel. 225435430, 0801333339
e-mail: rekrutacja@lazarski.edu.pl, www: http://www.lazarski.pl/Uczelnia Łazarskiego jest jedną z najbardziej renomowanych niepublicznych szkół wyższych w Polsce. Naszą misją jest przede wszystkim stworzenie miejsca, które wyróżnia praktyczny wymiar kształcenia. Oferujemy studia w języku polskim i angielskim na wydziałach Ekonomia i Zarządzanie oraz Prawo i Administracja. Nasze programy kształcenia są systematycznie dostosowywane do potrzeb zmieniającego się rynku pracy. Wygrywamy konkursy na najbardziej kreatywną i innowacyjną szkołę wyższą. Jako jedyna uczelnia w Polsce prowadzimy studia w pełni walidowane przez prestiżowy brytyjski Conventry University. Nasi studenci mogą uzyskać dwa dyplomy - polski i angielski. Należymy do liderów wśród uczelni polskich w zakresie umiędzynarodowienia edukacji na poziomie wyższym oraz wdrażania innowacji w procesie dydaktycznym. Dzięki odpowiedniej koncepcji programu studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych, umożliwiamy przyswojenie teoretycznej wiedzy kierunkowej i jednocześnie wykorzystanie jej w praktyce. Wspólnie z partnerami biznesowymi definiujemy brakujące na rynku kompetencje, a następnie opracowujemy program studiów. Jesteśmy uczelnią otwartą na studentów. Oferujemy możliwość rozwoju w przyjaznej atmosferze i pomagamy rozpocząć karierę zawodową. Doradzamy w kształtowaniu indywidualnego toku studiów, pośredniczymy w poszukiwaniu zakwaterowania, organizujemy warsztaty oraz ułatwiamy dostęp do praktyk i wyjazdów zagranicznych. Dysponujemy nowoczesnym kampusem, specjalnie zaprojektowanym na potrzeby naszej uczelni i przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław
tel. 713680100, faks: 713672778
e-mail: rekrutacja@ue.wroc.pl, www: http://www.ue.wroc.pl/Trzy powody, dla których warto studiować na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, najchętniej wybieranej uczelni ekonomicznej w Polsce. Bogata oferta edukacyjna. Dziewięć kierunków studiów i blisko pięćdziesiąt specjalności pozwolą znaleźć coś dla siebie nawet najbardziej wymagającym. Również tym, którzy chcą studiować w języku angielskim - program studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość Bachelor/Master Studies in Finance otwiera absolwentom szerokie możliwości kariery międzynarodowej w finansach. Zainteresowani gospodarką globalną mogą wybrać program Bachelor/Master in International Business. Dla pasjonatów informatyki uruchomiliśmy unikatowy kierunek „informatyka w biznesie”, prowadzony również w wersji anglojęzycznej – Business Informatics. Nowością rekrutacji w 2012 roku był kierunek zamawiany - analityka gospodarcza. W 2013 roku oferta wydziału jeleniogórskiego wzbogaciła się o kierunek turystyka. We Wrocławiu uruchomiliśmy kierunki: logistyka oraz gospodarka przestrzenna. O jakości edukacji na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu świadczy fakt, że wszystkie wydziały otrzymały kategorię naukową „A” w ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Aktywne życie studenckie. Kameralny kampus w zielonej dzielnicy Wrocławia, blisko centrum, sprzyja integracji środowiska i wspólnym inicjatywom, z których wiele weszło na stałe do kalendarza wydarzeń kulturalnych miasta. Blisko 30 kół naukowych daje możliwość realizacji pasji naukowych, a 12 organizacji studenckich działających na uczelni pozwala na zdobycie doświadczenia w realizacji dużych projektów i w pracy zespołowej. Efektem tej aktywności jest np. zdobycie przez naszych studentów mistrzostwa świata w najbardziej prestiżowym konkursie finansowym CFA Research Challenge. Praca po studiach. We Wrocławiu jest praca a nasi absolwenci są poszukiwanymi specjalistami. W rankingu „Rzeczpospolitej”, przeprowadzonym w 2010 r. w oparciu o opinie pracodawców z całej Polski, Uniwersytet Ekonomiczny jest drugą publiczna uczelnią ekonomiczną w kraju pod względem procentu absolwentów pracujących na stanowiskach menedżerskich. Badania pokazują, że nasz absolwent zarabia średnio 5500 zł miesięcznie. Kształcimy menedżerów. Z sukcesem.
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Plac M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
tel. 815375880
e-mail: rekrutacja@umcs.pl, www: http://www.umcs.plUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie to największa Uczelnia publiczna po wschodniej stronie Wisły. Jako instytucja głęboko zakorzeniona w regionie, od 70 lat pełni rolę kulturotwórczą i opiniotwórczą oraz wnosi istotny wkład w budowanie gospodarki opartej na wiedzy. Do chwili obecnej naszą Alma Mater ukończyło ponad 200 tys. absolwentów. Wszechstronna oferta edukacyjna oraz bogate doświadczenie stanowią nasze atuty. Co roku proponujemy nowe kierunki studiów, a także wprowadzamy unikalne specjalizacje. Kształcenie prowadzone jest na 11 Wydziałach, ponad 50 kierunkach studiów oraz ponad 200 specjalnościach. UMCS, pod względem liczby działających kół naukowych w odniesieniu do liczby studentów, należy do czołówki w Polsce, zaś w regionie – nie ma sobie równych. Obecnie funkcjonuje ich ponad 80, skupiają młodych ludzi, którzy dzięki zapałowi i determinacji organizują ciekawe inicjatywy.
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań
tel. 618569000, faks: 618668924
e-mail: rekrutacja@ue.poznan.pl, www: http://www.ue.poznan.pl/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (UEP) należy do absolutnej czołówki polskich uczelni ekonomicznych. Jest jedną z najstarszych i najbardziej prestiżowych szkół wyższych o tym profilu w Polsce. Kształci liderów biznesu, wysoko wykwalifikowane kadry menedżerskie, ekspertów gospodarczych oraz służby administracji rządowej, samorządowej i unijnej. Programy nauczania na ponad 50 specjalnościach studiów licencjackich I stopnia i II stopnia - magisterskich odwzorowują światowe wzorce kształcenia menedżerskiego i najnowsze trendy biznesu. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (UEP) oferuje również szeroką ofertę studiów podyplomowych, mba i doktoranckich, III stopnia.
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego

ul. Artyleryjska 3f, 10-165 Olsztyn
tel. 895343203, faks: 895343320
e-mail: rekrutacja@owsiiz.edu.pl, www: http://www.owsiiz.edu.plWyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie kształci studentów na kierunkach o charakterze ekonomicznym, społecznym, biznesowym i technicznym. WSIiZ to najstarsza na Warmii i Mazurach uczelnia niepubliczna. Oferuje kształcenia na studiach inżynierskich, licencjackich, magisterskich i podyplomowych na kierunkach: Zarządzanie, Ekonomia, Informatyka, Mechatronika, Zarządzanie i inżynieria produkcji. WSIiZ kładzie nacisk na upraktycznienie kształcenia na kierunkach, które są poszukiwane na rynku pracy, który weryfikuje absolwentów właśnie poprzez jakość ich umiejętności i praktyczne kwalifikacje. Dbałość o najwyższą jakość procesu dydaktycznego oraz potwierdzone osiągnięcia w sferze działań organizacyjno-administracyjnych, leżą u podstaw decyzji władz uczelni o rozszerzeniu działalności i utworzeniu zamiejscowego Wydziału Informatyki i Nauk Technicznych WSIiZ w Grudziądzu, z kierunkiem Mechatronika.

Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach

ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce
tel. 412435130, 412435132
e-mail: dziekanatwne@wsu.kielce.pl, www: http://www.wsu.kielce.plWyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach posiada najwięcej w Polsce (w sektorze uczelni niepublicznych) uprawnień ministra do prowadzenia kierunków studiów. Uczelnia jest także certyfikowanym Centrum Egzaminacyjnym języka angielskiego LCCI (London Chamber of Commerce and Industry International).