Najlepsze studia
Ranking uczelni - TOP 10 Najlepsze studia - RSS Najlepsze studia - Twitter Najlepsze studia - Facebook
Strona główna>Wyniki wyszukiwania
rodzaj studiów:  
kierunek:  
województwo:  
język wykładowy:  
nazwa kierunku:  
dofinansowane niedofinansowane
rodzaj:
stacjonarne
niestacjonarne

typ:
publiczne
niepubliczne

Wyszukane uczelnie

Uniwersytet SWPS w Katowicach

Uniwersytet SWPS w Katowicach

ul. Techników 9, 40-326 Katowice
tel. 327506084, 327212653
e-mail: rekrutacja.katowice@swps.edu.pl, www: http://www.swps.pl/Uniwersytet SWPS powstał w 1996 r. Wysokie miejsca rankingowe i oceny najbardziej prestiżowych instytucji w Polsce, niekwestionowana jakość studiów oraz wybitna kadra naukowa sprawiają, że SWPS jest jedną z najlepszych niepublicznych uczelni w naukach społecznych w Polsce i zarazem najczęściej wybieraną przez kandydatów na studia. Uczelnia oferuje studia w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Katowicach i Poznaniu: 4 kierunki studiów doktoranckich, 23 kierunki studiów I, II stopnia oraz jednolitych magisterskich, ponad 70 specjalizacji i specjalności, ponad 90 kierunków studiów podyplomowych
Uniwersytet SWPS w Poznaniu

Uniwersytet SWPS w Poznaniu

ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
tel. 612711222 wew. 1222
e-mail: rekrutacja.poznan@swps.edu.pl, www: http://www.swps.pl/Wydział Zamiejscowy SWPS w Poznaniu mieści się w nowoczesnym budynku, zlokalizowanym w centrum miasta przy ulicy gen. Tadeusza Kutrzeby 10. W komfortowym wnętrzu znajduje się kilkadziesiąt sal wykładowych i ćwiczeniowych, pracowni komputerowych i projektowych, a także biblioteka, studencki bar, sale fitness i siłownia. Ciekawa bryła budynku zaskakuje swoim estetycznym wnętrzem, które wypełniają freski, instalacje, rzeźby i obrazy znanych współczesnych artystów, jak: Magdalena Abakanowicz, Tadeusz Kantor, Alfred Lenica, Jan Lebenstein, Leon Tarasewicz, Wacław Taranczewski, Mariusz Kruk, Wojciech Łazarczyk, Edward Łazikowski, Jerzy Nowosielski, Jan Tarasin, Jan Berdyszak i in. Całość tworzy galerię polskiej sztuki współczesnej rozproszoną po całym gmachu.
Uniwersytet SWPS w Sopocie

Uniwersytet SWPS w Sopocie

ul. Polna 16/20, 81-745 Sopot
tel. 587214600, 782200552
e-mail: rekrutacja.sopot@swps.edu.pl, www: http://www.swps.pl/Wydział Zamiejscowy w Spocie specjalizuje się w kształceniu psychologicznym. Istnieje od 2002 roku. W tym czasie wypromował ponad 1400 psychologów – znawców zachowań konsumentów i komunikacji wewnętrznej, specjalistów w zakresie metod diagnostycznych, przygotowanych do pracy z ludźmi w różnym wieku, coachów, doradców zawodowych, mediatorów, jak i przyszłych terapeutów.
Uniwersytet SWPS w Warszawie

Uniwersytet SWPS w Warszawie

ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
tel. 225179611, 225179635
e-mail: rekrutacja@swps.edu.pl, www: http://www.swps.pl/Uniwersytet SWPS powstał w 1996 r. Obecnie kształci ponad 13,5 tys. studentów na Wydziale Psychologii, Wydziale Prawa i Nauk Społecznych oraz Wydziale Kulturoznawstwa i Filologii (w Warszawie), a także 4 wydziałach zamiejscowych (we Wrocławiu, w Sopocie, w Katowicach i w Poznaniu), a także na studiach podyplomowych i doktoranckich. Studenci studiów licencjackich i magisterskich mają do wyboru kilkanaście kierunków studiów.
Uniwersytet SWPS we Wrocławiu

Uniwersytet SWPS we Wrocławiu

ul. Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław
tel. 717507272
e-mail: rekrutacja.wroclaw@swps.edu.pl, www: http://www.swps.pl/Wydział Zamiejscowy SWPS we Wrocławiu działa 9 lat i stale odnosi sukcesy. Jest najlepszym wydziałem nauk społecznych w Polsce – otrzymał najwyższą ocenę parametryczną MNiSW spośród wszystkich wydziałów, na których wykłada się nauki społeczne oraz wszystkich Instytutów Polskiej Akademii Nauk z tych dyscyplin w Polsce. Osoby myślące o pracy w zawodzie psychologa klinicznego i pragnące zdobyć uprawnienia w południowo-zachodniej Polsce, mogą to zrobić w SWPS. Wrocławski Wydział SWPS posiada uprawnienia do prowadzenia specjalizacji w psychologii klinicznej przeznaczonej dla osób z tytułem magistra. To także jedyna uczelnia niepubliczna na Dolnym Śląsku posiadająca uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie psychologii.
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Plac M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
tel. 815375880
e-mail: rekrutacja@umcs.pl, www: http://www.umcs.plUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie to największa Uczelnia publiczna po wschodniej stronie Wisły. Jako instytucja głęboko zakorzeniona w regionie, od 70 lat pełni rolę kulturotwórczą i opiniotwórczą oraz wnosi istotny wkład w budowanie gospodarki opartej na wiedzy. Do chwili obecnej naszą Alma Mater ukończyło ponad 200 tys. absolwentów. Wszechstronna oferta edukacyjna oraz bogate doświadczenie stanowią nasze atuty. Co roku proponujemy nowe kierunki studiów, a także wprowadzamy unikalne specjalizacje. Kształcenie prowadzone jest na 11 Wydziałach, ponad 50 kierunkach studiów oraz ponad 200 specjalnościach. UMCS, pod względem liczby działających kół naukowych w odniesieniu do liczby studentów, należy do czołówki w Polsce, zaś w regionie – nie ma sobie równych. Obecnie funkcjonuje ich ponad 80, skupiają młodych ludzi, którzy dzięki zapałowi i determinacji organizują ciekawe inicjatywy.