Najlepsze studia
Ranking uczelni - TOP 10 Najlepsze studia - RSS Najlepsze studia - Twitter Najlepsze studia - Facebook
Strona główna>Kierunki studiów>kierunki studia pomostowe

kierunki studia pomostowe

Kierunki studiów pomostowych

Studia pomostowe to oferta edukacyjna skierowana do osób posiadających świadec­two dojrzałości i będących absolwentami medycznych szkół zawodo­wych kształcących w zawodzie pielęgniarki. Program studiów pomostowych w zależności od realizowanego sys­temu obejmuje wybrane przedmioty z programu studiów stacjonarnych zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia.

Absolwenci studiów pomostowych mają możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia (magisterskich).

Ta forma kształcenia wymaga od kadydata na studia świadectwa dojrzałości uzyskanego na szczeblu szkoły średniej oraz ukończenia medycznych studiów zawodowych.

Ukończenie studiów pomostowych jest przepustką, która pozwala na kontynuowanie nauki na studiach magisterskich (studia II stopnia) i wybranych studiach podyplomowych.