Najlepsze studia
Ranking uczelni - TOP 10 Najlepsze studia - RSS Najlepsze studia - Twitter Najlepsze studia - Facebook
Strona główna>Studia MBA>Studia MBA (Master of Business Administration)

Studia MBA (Master of Business Administration)

Pożądane przez wielu, odstraszają ceną i kryteriami jakie należy spełnić by móc je rozpocząć. MBA to oferta edukacyjna dostępna tylko w kilku uczelniach w Polsce. Master of Business Administration oferowane są przez uczelnie wyższe w porozumieniu z uczelniami zagranicznymi

Umowy o współpracy pomiędzy uczelniami regulują warunki ofert edukacyjnych sygnowanych przez uczelnię polską i zagraniczną. Programz MBA to wyjątkowo kosztowne i zarazem prestiżowe studia podnoszą kwalifikacje menedżerskie i zapewniają prestiż wszystkim tym, którzy są zainteresowani pracą na stanowiska zarządczych. MBA kierunki

Master of Business Administration (magisterskie studia menedżerskie)

Co daje ukończenie studiów MBA? Dyplom MBA zdobyty na prestiżowej i cenionej uczelni, jest gwarancją wiedzy, kompetencji i świadczy o solidnym przygotowaniu od strony merytorycznej, a przede wszystkim praktycznej danej osoby. Może być szansą na bardzo dobre perspektywy zawodowe. 

MBA czy warto?

W Polsce odpowiednikiem studiów (rozważając stopnie studiów) są studia magisterskie. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że MBA to wysoce profilowane studia biznesowe, których program nie może zostać porównany z żadnym dostępnych programem studiów magisterskim.

Studia te charakteryzują się przede wysoką specjalizacją przekazywanej wiedzy i sposobem przekazywania wiedzy praktycznej. Zajęcia prowadzone są w formie case studies, z największym naciskiem na praktyczne umiejętności. Ogromnym atutem studiów MBA jest wsparcie kadry naukowej po zakończeniu toku nauczania. W wielu uczelniach każdy ze studentów ma prawo korzystać z doradztwa i wsparcia mentorów, którzy prowadzili zajęcia. Podejmując decyzję o rozpoczęciu studiów menedżerskich trzeba pamiętać, że wiążą się one z napiętym programem nauczania, wymagają od uczestników wytrwałości, pracowitości, aktywności, zaangażowania i dobrej organizacji czasu. Oferty studiów w miastach, województwach.

Przekaz wiedzy teoretycznej w toku studiów menedżerskich jest ograniczony do minimum. Zajęcia dydaktyczne wypełniają case studies - zajęcia praktyczne, które pozwalają szlifować umiejętności najbardziej potrzebne kadrze zarządzającej.

Większość studiów w polskich uczelniach dostępna jest w języku angielskim. Dostępne są również programy w języku polskim, są to jednak samodzielne oferty studiów uczelni polskich, które nie mają podpisanej umowy z uczelnią partnerską. Warto zwrócić uwagę na fakt, że najbardziej znane w Polsce są właśnie studia, których zwieńczeniem jest podwójny dyplom.

Ile trwają MBA?

Studia trwają od 1 roku do 2 lat. Normą są studia, które trwają dwa lata. W Europie jest podobnie. W USA studia tego rodzaju trwają od 2 do 3 lat.

MBA wysoka cena, jeszcze większy prestiż

Koszt studiów MBA związany jest z prestiżem uczelni i głównie od tego zależy. Ceny wahają się od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Największym uznaniem i prestiżem cieszy dyplom MBA zdobywa się na Harvardzie, niestety za równie prestiżową cenę: dwuletnie studia kosztują ok. 200 tys. dolarów.

Fakty o MBA

MBA (ang. Master of Business Administration) skierowane są do absolwentów studiów wyższych (co najmniej I-go stopnia). Adresaci tej formy kształcenia to głównie średnia i wyższa kadra menedżerska firm działających w Polsce. Kandydaci na studia to osoby chcące podnieść swoje kwalifikacje w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem. Słuchacze zapoznają się z najnowszymi metodami i trendami w dziedzinie zarządzania, marketingu, finansów itd., co obecnie jest niezbędnym elementem wiedzy i praktyki na stanowisku menedżera.

Rekrutacja na MBA

Warunkiem koniecznym uczestnictwa w programie studiów MBA jest, oprócz wymienionego wyżej dyplomu ukończenia studiów wyższych, posiadanie przez kandydata doświadczenia zawodowego. Najczęściej wymagana jest dwuletnia praktyka, a czasem cztero-pięcioletnia (np. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie wymaga trzyletniego doświadczenia jeśli kandydat jest absolwentem studiów II-go stopnia i pięcioletniego doświadczenia – osoby, które ukończyły studia I-go stopnia; z kolei Politechnika Warszawska wymaga odpowiednio dwa i pięć lat).

Uczelnie oferujące programy MBA często organizują dodatkowe egzaminy weryfikujące znajomość języka, w którym prowadzone są zajęcia oraz umiejętności analitycznego myślenia, pracy pod presją czasu. Zamiast testu często przeprowadzana jest rozmowa kwalifikacyjna. Wśród dokumentów składanych przez kandydatów czasem wymagane są listy polecające.

Cenione programy MBA

W Polsce programy MBA trwają zazwyczaj dwa lata. Organizowane są również jako dwu lub trzysemestralne studia podyplomowe. Taką formę kształcenia oferują m.in. Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej (studia International MBA), czy też Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (program MBA Zarządzanie Szkołą Wyższą), Uniwersytet Łódzki (Polsko-Amerykańskie Podyplomowe Studia Executive MBA. Zajęcia najczęściej organizowane są w trakcie weekendu.

Należy zaznaczyć, że na większości oferowanych studiów MBA zajęcia prowadzone są w języku angielskim. Przykładem mogą być studia oferowane m.in. przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej, Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Rzadziej oferowane są studia w innych językach obcych. Przykładem mogą być m.in. studia oferowane w języku polskim i francuskim (m.in. Uniwersytet Łódzki we współpracy z Uniwersytetem w Lyon oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu i Instytut Zarządzania Uniwersytetu Rennes we Francji), w języku niemieckim (m.in. Polsko-Niemiecki Program MBA Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i ESCP-EUROPE Europejskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Berlinie).

Studia Master of Business Administration bardzo często są organizowane przez uczelnie polskie we współpracy z zagranicznymi. Poza wymienionymi powyżej, jako przykłady można podać m.in. studia podyplomowe dla menedżerów, realizowane przez Uniwersytet Łódzki we współpracy z R.H. Smith School of Business, University of Maryland, Program Executive Master of Business Administration organizowany przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu oraz Aalto University School of Economics w Helsinkach, Program MBA Poznań-Atlanta realizowany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu we współpracy z J. Mack Robinson College of Business - Georgia State University w Atlancie, czy też Program Franklin University MBA prowadzony przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu oraz Franklin University (Columbus, Ohio).

Jednym z istotnych elementów na tego typu studiach jest specyfika prowadzenia zajęć. Najczęściej wykorzystywaną formą zajęć są case studies, symulacje (w tym coraz częściej z wykorzystaniem komputerów i modeli ekonometrycznych). Prowadzone zajęcia mają na celu wykorzystanie i poszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych słuchaczy. Przekazywana wiedza teoretyczna ograniczona jest do niezbędnego minimum.

Program MBA to obecnie w Polsce najdroższa forma podnoszenia swoich kwalifikacji. Ich koszt sięga często ponad 20 tys. zł za semestr nauki. Dlatego przy wyborze kierunku tych studiów warto się porządnie zastanowić. Z drugiej jednak strony, uzyskane kwalifikacje często dają ogromne możliwości na szybki awans.

Poznaj uczelnie oferujące MBA.

Trwa rekrutacja na Studia Podyplomowe w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH

Chcesz zdobyć aktualną praktyczną wiedzę, dzięki której podniesiesz swoje kompetencje i zostaniesz liderem? Myślisz o swoim rozwoju? Bądź przedsiębiorczy...
kategoria: kierunki studiów|15 września 2017 r.|czytaj więcej

Zmarł Profesor Jerzy Młynarczyk, Rektor WSAiB

Dr Tomasz Białas, Prorektor WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni: "Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci JM Rektora WSAiB prof. Jerzego Młynarczyka. Od...
kategoria: informacje|11 września 2017 r.|czytaj więcej

Trwa zimowa rekrutacja na 16 kierunków studiów II stopnia

Od miesiąca trwa zimowa rekrutacja na Uniwersytecie Przyrodniczym, która zakończy się 13 lutego 2015 r. Na kandydatów czeka ponad 1300 miejsc na 1...
kategoria: kierunki studiów|16 stycznia 2015 r.|studia

Polecane studia

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa
tel. 225435430, 0801333339
e-mail: rekrutacja@lazarski.edu.pl, www: http://www.lazarski.pl/Uczelnia Łazarskiego jest jedną z najbardziej renomowanych niepublicznych szkół wyższych w Polsce. Naszą misją jest przede wszystkim stworzenie miejsca, które w ... więcej
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław
tel. 713680100, faks: 713672778
e-mail: rekrutacja@ue.wroc.pl, www: http://www.ue.wroc.pl/Trzy powody, dla których warto studiować na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, najchętniej wybieranej uczelni ekonomicznej w Polsce. Bogata oferta eduk ... więcej

Clark University w Łodzi

ul. Gdańska 121, 90-519 Łódź
tel. 426642255, faks: 426642253
e-mail: info@clarkuni.eu, www: http://www.clarkuniversity.euClark University w Łodzi (CU) jest instytucją naukowo-badawczą założoną w 1887. Clark University jest najstarszą placówką w Stanach Zjednoczonych oferującą możl ... więcej

Wynik przeszukiwania bazy serwisu dla fraz: studia, MBA, master of business administration