Najlepsze studia
Ranking uczelni - TOP 10 Najlepsze studia - RSS Najlepsze studia - Twitter Najlepsze studia - Facebook
Strona główna>Studia magisterskie>Studia magisterskie

Studia magisterskie

Pierwsze trzy lata nauki za tobą. Teraz ostatni krok, który zapewni wyższe wykształcenie w stopniu magistra. Studia II stopnia to drugi konieczny krok, który zdaje się być koniecznością w obecnych czasach. Wykształcenie przestało być obowiązkiem, a stało się podstawowym elementem każdego, kto myśli o wykonywaniu profesjonalnego zawodu

Studia straciły swoją rangę i przestały być rzadkim wyróżnikiem, coraz trudniej znaleźć osoby, które nie mogą pochwalić się tytułem magistra. Powszechny dostęp do wykształcenia wyższego zdominowało oczekiwania pracodawców i wyznaczyło standard, który nieszybko przestanie obowiązywać. Poza przykładami absurdalnych rekrutacji na stanowiska pracowników fizycznych, od których wymaga się wyższego wykształcenia, rynek pracy i pracodawcy wymagają wykształcenia wyższego, które musi być poparte praktyką zawodową. Studia kierunki

Studia dwuletnie czy jednolite pięcioletnie, co wybrać?

To drugi krok po studiach I stopnia by to wymagane wykształcenie zdobyć. Szczęśliwie studia II stopnia mogą uzupełniać zdobytą wiedzę na licencjackich bądź rozszerzyć ją o zupełnie nową tematykę. Dzięki Procesowi Bolońskiemu, który rozdzielił oba stopnie (licencjackie i magisterskie) każdy ze studentów ma teraz o wiele większe możliwości. Pierwsze trzy lata spędzone na studia I stopnia to często okazja do zweryfikowania własnych zainteresowań. Studia magisterskie (drugiego stopnia) mogą te zainteresowania wykorzystać i pomóc zdobyć wiedzę, która najbardziej odpowiada oczekiwaniom. Wybór oferty oczywiście warto doskonale przemyśleć. Niezależnie od ceny jaką przyjdzie płacić za cały czas nauki, należy pamiętać o czasie jaki poświęca się na cały tok nauczania. 4 semestry, dwa lata to czas, który ma ogromne znaczenie na rynku pracy. Nieustanne zmiany zachodzące w polskiej gospodarce mogą spowodować spadek zapotrzebowania na konkretne zawody, co zwiększa ryzyko bezrobocia, nawet po najlepszych studiach magisterskim. Studia wg województw, miast

Studia, droga na szczyt?

Studia dwuletnie mogą podjąć absolwenci studiów licencjackichstudiów magisterskichstudiów inżynierskich lub posiadający dyplom równorzędny na dowolnym kierunku, również absolwenci uczelni zagranicznych. W większość szkół wyższych w Polsce proces rekrutacji na ten stopień studiów oprócz w/w dyplomu, dodatkowo obejmuje egzamin z przedmiotów określonych przez daną uczelnie. Często przedmioty te są uzależnione od kierunku jaki kandydat chce podjąć (np. na SGGW, starając się o miejsce na wybranym przez siebie kierunku należy zdać test z zakresu przedmiotów kierunkowych; dotyczy to m.in. rekrutacji na kierunki: biologia, ekonomia, finanse i rachunkowość, inżynieria środowiska). Niektóre uczelnie, zamiast testu/egzaminu w procesie rekrutacji przeprowadzają rozmowy kwalifikacyjne (np. na niektóre Wydziały Uniwersytetu Jagiellońskiego). Często zdarza się, że od kandydatów na studia II stopnia wymaga się ukończenia studiów licencjackich (czy też studiów magisterskich) na określonym kierunku (Uniwersytet Medyczny w Łodzi), czy też kierunku pokrewnym (Politechnika Poznańska).

Jednolite studia pięcioletnie

W przypadku jednolitych studiów magisterskich podstawą kwalifikacji na dany kierunek studiów są wyniki z matury. Pod uwagę brane są, określone przez uczelnię, przedmioty np. biologia, chemia, matematyka, fizyka, język polski, języki obce. W Polsce jednolite studia pięcioletnie prowadzi się m.in. na kierunkach: prawo (np. Uniwersytet WarszawskiUniwersytet im. Adama Mickiewicz w PoznaniuUczelnia Łazarskiego), psychologia (np. Uniwersytet Warszawski) oraz na kierunkach medycznych (np. Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Warszawski Uniwersytet Medyczny).

W obu przypadkach studiów niezwykle istotny jest wybór kierunku. Znaczna część absolwentów studiów licencjackich, dokonując wyboru kierunku na studiach magisterskich, deklarują chęć kontynuowania wcześniej realizowanego kierunku. Jednak dzięki zmianom w strukturze studiów wyższych w Polsce, większość uczelni daje możliwość ukończenia odmiennego kierunku niż na studiach I stopnia (o czym w części pierwszej artykułu). Dzięki temu absolwenci mają możliwość uzyskania wykształcenia wyższego na dwóch różnych kierunkach, często nie związanych ze sobą. Jednocześnie zwiększa to szanse absolwentów na szybsze wejście na rynek pracy, większą elastyczność w wyborze zawodu, możliwości podjęcia pracy właściwie na całym świecie, co nie jesz bez znaczenia w obecnej sytuacji gospodarczej.

Uczelnie starają się na bieżąco rozszerzać ofertę kierunków, czy też specjalności biorąc pod uwagę zmieniające się wciąż warunki ekonomiczne. Przykładem mogą być kierunki: handel i logistyka w wymiarze międzynarodowymzarządzanie projektami (oba kierunki na Uczelni Łazarskiego) oraz specjalność: współczesne wspomaganie rozwoju (Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Dodatkowo poszerzana jest oferta kierunków i specjalności w języku angielskim. Jako przykład można podać finance & accounting z akredytacją ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) w SGH oraz specjalności: history and civilization of English-speaking countries prowadzona wspólnie przez Wydział Anglistyki i Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, economics and organization of enterprises, information systems in management, horticulture na SGGW.

Studia magisterskie (drugiego stopnia) kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra, czasem magistra inżyniera. Ukończenie studiów magisterskich daje absolwentowi wyższe wykształcenie oraz możliwość podjęcia studiów III stopnia (studiach doktoranckich) oraz studiach podyplomowych. Jednocześnie ukończenie konkretnych kierunków na niektórych uczelniach pozwala zdobyć pewne uprawnienia (np. certyfikat księgowy).

Studia II stopnia to drugi stopień nauczania w szkolnictwie wyższym. Ta forma kształcenia wymaga od kandydata na studia świadectwa dojrzałości uzyskanego na szczeblu szkoły średniej oraz ukończonych studiów I stopnia - studiów licencjackich lub studiów inżynierskich. Trwają minimum 2 lata (4 semestry). Dostępne są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (dawniej nazywanym dziennym i zaocznym). Studia II stopnia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra, czasem magistra inżyniera (pięcioletnie studia magisterskie realizowane w np. politechnikach). Absolwent studiów magisterskich (studiów II stopnia), po zakończeniu toku studiów i obronie pracy dyplomowej, w świetle ustawy Polska Klasyfikacja Edukacji (PKE), zdobywa wykształcenie wyższe zawodowe.

Trwa rekrutacja na Studia Podyplomowe w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH

Chcesz zdobyć aktualną praktyczną wiedzę, dzięki której podniesiesz swoje kompetencje i zostaniesz liderem? Myślisz o swoim rozwoju? Bądź przedsiębiorczy...
kategoria: kierunki studiów|15 września 2017 r.|czytaj więcej

Trwa zimowa rekrutacja na 16 kierunków studiów II stopnia

Od miesiąca trwa zimowa rekrutacja na Uniwersytecie Przyrodniczym, która zakończy się 13 lutego 2015 r. Na kandydatów czeka ponad 1300 miejsc na 1...
kategoria: kierunki studiów|16 stycznia 2015 r.|studia

Polecane studia

Collegium Da Vinci

Collegium Da Vinci

ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
tel. 612711100, 612711101, faks: 612711199
e-mail: rekrutacja@cdv.pl, www: http://www.cdv.pl/Collegium Da Vinci (dawne WSNHiD) to wiodąca w Wielkopolsce szkoła wyższa, która we współpracy z otoczeniem biznesu zapewnia kompleksowy start w życie zawodowe ... więcej
Uniwersytet SWPS w Warszawie

Uniwersytet SWPS w Warszawie

ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
tel. 225179611, 225179635
e-mail: rekrutacja@swps.edu.pl, www: http://www.swps.pl/Uniwersytet SWPS powstał w 1996 r. Obecnie kształci ponad 13,5 tys. studentów na Wydziale Psychologii, Wydziale Prawa i Nauk Społecznych oraz Wydziale Kulturozn ... więcej
Uniwersytet SWPS we Wrocławiu

Uniwersytet SWPS we Wrocławiu

ul. Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław
tel. 717507272
e-mail: rekrutacja.wroclaw@swps.edu.pl, www: http://www.swps.pl/Wydział Zamiejscowy SWPS we Wrocławiu działa 9 lat i stale odnosi sukcesy. Jest najlepszym wydziałem nauk społecznych w Polsce – otrzymał najwyższą ocenę parame ... więcej
Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie

ul. Newelska 6, 01-447 Warszawa
tel. 223486544
e-mail: rekrutacja@wit.edu.pl, www: http://www.wit.edu.pl/Studia w WIT – inwestycja na całe życie WIT - Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie działająca pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk, ... więcej
Collegium Civitas w Warszawie

Collegium Civitas w Warszawie

Plac Defilad 1, Pałac Kultury i Nauki, XII p., 00-901 Warszawa
tel. 226567189
e-mail: rekrutacja@collegium.edu.pl, www: http://www.civitas.edu.plOd 15 lat misją Collegium Civitas jest oferowanie studiów społecznych i politycznych na najwyższym poziomie, umożliwianie młodym ludziom zdobywania praktycznych ... więcej
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska
tel. 833449930, faks: 833449950
e-mail: rekrutacja@pswbp.pl, www: http://www.pswbp.pl/Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej została powołana w 2000 r. Obecnie kształci ok. 3300 studentów na 18 kierunkach i 41 specj ... więcej
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław
tel. 166244064, 166244640
e-mail: pwste@pwste.edu.pl, www: http://www.pwste.edu.pl/Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterski ... więcej
Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

Al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel. 178651100, faks: 178541260
e-mail: rekrut@prz.edu.pl, www: http://www.portal.prz.edu.pl/Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza to jedyna i najstarsza uczelnia techniczna w południowo-wschodniej Polsce. Na 6 wydziałach działa 27 kierunków studi ... więcej
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa
tel. 225435430, 0801333339
e-mail: rekrutacja@lazarski.edu.pl, www: http://www.lazarski.pl/Uczelnia Łazarskiego jest jedną z najbardziej renomowanych niepublicznych szkół wyższych w Polsce. Naszą misją jest przede wszystkim stworzenie miejsca, które w ... więcej
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław
tel. 713680100, faks: 713672778
e-mail: rekrutacja@ue.wroc.pl, www: http://www.ue.wroc.pl/Trzy powody, dla których warto studiować na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, najchętniej wybieranej uczelni ekonomicznej w Polsce. Bogata oferta eduk ... więcej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Plac M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
tel. 815375880
e-mail: rekrutacja@umcs.pl, www: http://www.umcs.plUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie to największa Uczelnia publiczna po wschodniej stronie Wisły. Jako instytucja głęboko zakorzeniona w regionie, o ... więcej
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

ul. Kielecka 7, 81-303 Gdynia
tel. 586607432
e-mail: rekrutacja@wsaib.pl, www: http://www.wsaib.pl/Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni (WSAiB) jest pierwszą niepubliczną uczelnią na Pomorzu. Od wielu lat kształci kadry ... więcej
Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie

Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie

ul. Bydgoska 33, 10-243 Olsztyn
tel. 895260400, faks: 895260400
e-mail: osw@osw.olsztyn.pl, www: http://www.osw.olsztyn.plOlsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie swoim studentom stwarza świetne warunki kształcenia, obok bogatego wyposażenia dydaktycznego proponu ... więcej
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku

al. Kilińskiego 12, 09-402 Płock
tel. 243664100, 243664150
e-mail: rekrutacja@wlodkowic.pl, www: http://www.wlodkowic.pl/Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku to uczelnia bezsprzecznie kształcąca na wysokim, europejskim poziomie. Dokłada wszelkich starań, by sprostać wymagan ... więcej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań
tel. 618569000, faks: 618668924
e-mail: rekrutacja@ue.poznan.pl, www: http://www.ue.poznan.pl/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (UEP) należy do absolutnej czołówki polskich uczelni ekonomicznych. Jest jedną z najstarszych i najbardziej prestiżowych szkó ... więcej
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

ul. Kanonicza 25, 31-002 Kraków
tel. 124218416
e-mail: rekrutacja@upjp2.edu.pl, www: http://www.upjp2.edu.plUniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie prowadzi swą działalność naukowo-dydaktyczną na sześciu wydziałach: Filozoficznym, Historii i Dziedzictwa Kulturow ... więcej
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
tel. 61 846 6400
e-mail: rekrutacja@up.poznan.pl, www: http://www.puls.edu.plUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu to uczelnia dynamiczna o znaczącej roli dla regionu i kraju, uczelnia o ponad 100 letnim rodowodzie i ugruntowanych tradycja ... więcej
Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski

al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów
tel. 178721000
e-mail: info@ur.edu.pl, www: http://www.ur.edu.plUniwersytet Rzeszowski jest największą w regionie uczelnią, kształcącą 20 tys. studentów Nauka w uniwersytecie odbywa się na 10 wydziałach, na 40 kierunkach. W ... więcej
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu

ul. Grabowa 22, 61-473 Poznań
tel. 618327776 w. 101, faks: 618327776
e-mail: rekrutacja@wseit.edu.pl, www: http://www.wseit.edu.pl/Misją Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii w Poznaniu (WSEiT) jest stałe świadczenie wysokiego poziomu nauczania zmierzającego do ukształtowania wykwalifikowanych ... więcej
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego

ul. Artyleryjska 3f, 10-165 Olsztyn
tel. 895343203, faks: 895343320
e-mail: rekrutacja@owsiiz.edu.pl, www: http://www.owsiiz.edu.plWyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie kształci studentów na kierunkach o charakterze ekonomicznym, społecznym, b ... więcej
Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu

Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu

ul. Brzeźnicka 3, 60-133 Poznań
tel. 616558585
e-mail: rekrutacja@wszuie.pl, www: http://www.wszuie.pl/Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu jest uczelnią niepubliczną założoną w 2000 roku z siedzibą w Poznaniu. Założycielem szkoły jest Aniela Goc – ... więcej

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
tel. 224572300, 224572400, faks: 224572303
e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl, www: http://www.vistula.edu.plAkademia Finansów i Biznesu Vistula (Uczelni Vistula) powstała w 1996 roku i jest jedną z najdłużej działających uczelni niepublicznych w Polsce. Studia w Ak ... więcej

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul. Rewolucji 1905 r. nr 64, 90-222 Łódź
tel. 426315840
e-mail: uczelnia@ahe.lodz.pl, www: http://www.ahe.lodz.plAkademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (AHE) posiada status uczelni wyższej od 1993 roku. Swoją działalność rozpoczęła jako Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekon ... więcej

Akademia Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków
tel. 123999502, faks: 123999501
e-mail: rekrutacja@ignatianum.edu.pl, www: http://www.ignatianum.edu.plAkademia Ignatianum w Krakowie jest uczelnią kościelną, działającą na prawach uczelni państwowej. Składa się z dwóch Wydziałów: Filozoficznego i Pedagogicznego. ... więcej

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa
tel. 343784100
www: http://www.ajd.czest.plAkademia im. Jana Długosza w Częstochowie jest publiczną uczelnią akademicką działającą w Rzeczypospolitej Polskiej. Misją Akademii jest działalność naukowa i d ... więcej

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

ul. Jagiellońska 57/59, 03-301 Warszawa
tel. 225192170
www: http://www.kozminski.edu.plAkademia Leona Koźmińskiego jako międzynarodowa uczelnia z siedzibą w centrum Europy dba o najwyższą jakość kształcenia w dziedzinie etycznego biznesu, zarządza ... więcej

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

ul. Śmidowicza 69, 81-103 Gdynia
tel. 586262514, 586203091
www: http://www.amw.gdynia.plAkademia Marynarki Wojennej w Gdyni (AMW) kształci na 4 wydziałach. Oferuje studia wojskowe oraz cywilne. Dziś jest państwową uczelnią wyższą otwartą na potrzeb ... więcej

Akademia Morska w Gdyni

ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia
tel. 586901292
e-mail: wpitdts@am.gdynia.pl, www: http://www.am.gdynia.plAkademia Morska w Gdyni (AMG) jest kontynuatorką tradycji i następcą prawnym Szkoły Mor­skiej utworzonej 17 czerwca 1920 roku w Tczewie, a także: polskich szkół ... więcej

Akademia Morska w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
tel. 914809400
e-mail: am@am.szczecin.pl, www: http://www.am.szczecin.pl/Akademia Morska w Szczecinie jest uczelnią cywilną, która kształci profesjonalistów znajdujących z powodzeniem pracę na morzu i lądzie. Nasi absolwenci to osoby ... więcej

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

ul. Słowackiego 7, 85-008 Bydgoszcz
tel. 523210582, 523210687, faks: 523212350
e-mail: sekr@amuz.bydgoszcz.pl, www: http://www.amuz.bydgoszcz.plAkademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy (AM) rozpoczęła działalność 1 października 1974 roku jako Filia Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w ... więcej

Wynik przeszukiwania bazy serwisu dla fraz: studia, wyższe, II stopnia, magisterskie, studia magisterskie