Najlepsze studia
Ranking uczelni - TOP 10 Najlepsze studia - RSS Najlepsze studia - Twitter Najlepsze studia - Facebook
Strona główna>Studia magisterskie>Studia magisterskie jednolite dofinansowane

Studia magisterskie jednolite dofinansowane

Studia magisterskie jednolite dofinansowane stacjonarne i niestacjonarne dostępne w polskich uczelniach w bazie studiów serwisu www.najlepszestudia.edu.pl

Studia magisterskie jednolite dofinansowane z EFS

Studia magisterskie jednolite to oferta edukacyjna jednolitego toku studiów. Obecnie na rynku edukacyjnym przeważają oferty edukacyjne składające się ze studiów licencjackich i studiów magisterskich. Niemniej studia magisterskie jednolite to oferta edukacyjna, która oferuje jednolity tok nauczania, przeprowadzający studenta przez 5 lat nauki. Ta forma kształcenia wymaga od kadydata na studia świadectwa dojrzałości uzyskanego na szczeblu szkoły średniej. Studia magisterskie jednolite trwają minimum 5 lat (10 semestrów). Realizowane są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (dawniej nazywanym dziennym i zaocznym). Studia magisterskie jednolite kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera. Absolwent studiów magisterskich jednolitych, po zakończeniu toku studiów i obronie pracy dyplomowej, w świetle ustawy Polska Klasyfikacja Edukacji (PKE), zdobywa wykształcenie wyższe zawodowe.

Ukończenie studiów magisterskich jednolitych jest przepustką, która pozwala na kontynuowanie nauki na studiach doktoranckich (studia III stopnia) i wybranych studiach podyplomowych.


Wynik przeszukiwania bazy serwisu dla fraz: studia, wyższe, II stopnia, magisterskie, dofinansowane, magisterskie jednolite EFS, jednolite studia magisterskie z dotacją