Najlepsze studia
Ranking uczelni - TOP 10 Najlepsze studia - RSS Najlepsze studia - Twitter Najlepsze studia - Facebook
Strona główna>Nowe kierunki studiów od A do E

Nowe kierunki studiów od A do E

Koniec roku 2012 obfitował w liczne projekty redakcyjne. Jednym z nich był przegląd ofert edukacyjnych uczelni w Polsce. By poznać pełną ofertę uczelni zapytaliśmy ponad 400 uczelni o nowe kierunki studiów uruchomione w roku akademickim 2012/2013 oraz te, które są planowane w nadchodzącym roku akademickim 2013/2014.

Nowe kierunki studiów

Napłynęło do nas bardzo wiele ciekawych informacji. Rok akademicki 2013/2014 przyniesie wiele ciekawych propozycji edukacyjnych. Oczywiście nowe nie zawsze oznacza unikatowe. Niektóre z "nowości" dostępne od lat są w wielu uczelniach w Polsce.

Kierunki studiów - nowa oferta edukacyjna

Administracja

Na studia na kierunku administracja od nowego roku akademickiego zapraszają: Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu (studia magisterskie) i Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach (studia licencjackie) oraz Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu - studia podyplomowe.

Aktorstwo

Na studia na kierunku aktorstwo zaprasza Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach. Oferowane studia z aktorstwa to studia magisterskie jednolite pięcioletnie realizowane w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. 

Analityka gospodarcza

To kierunek oferowany przez Politechnikę Gdańską. Te nowe studia dostępne są w stopniu licencjackim i magisterskim, zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym.

Analityka medyczna

Na ten kierunek zapraszamy Was do Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu, która od 2012 roku kształcić będzie studentów na studiach licencjackich w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Architektura

Kolejną uczelnią oferującą ten kierunek jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie. Już od 2012 roku można studiować architekturę w Nysie na studiach I stopnia, studiach licencjackich zarówno stacjonarnie jak i niestacjonarnie. 

Architektura i urbanistyka

To nowość Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Admninistracji. Studia na kierunki architektura i urbanistyka oferowane są w stopniu licencjackim i realizowane w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Dwa kolejne uniwersytety oferuja ten kierunek: Uniwersytet Zielonogórski i Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Każda z uczelni oferuje studia licencjackie na tym kierunku w dwóch trybach nauczania: stacjonarnym i niestacjonarnym.

Bezpieczeństwo wewnętrzne

To nowość w trzech placówkach: Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie i Wyższej Szkole Administracji i Biznesu. UP i PWSZ zapraszają na studia licencjackie, WSAiB proponuje ten kierunek w ramach studiów magisterskich. Każda z wymienionych uczelni oferuje bezpieczeństwo wewnętrzne w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Biologia i biotechnologie

Na studia z biologii człowieka możecie udać się do Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, biotechnologię w nowym roku akademickim zaoferuje Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu.

Chemia budowlana

W dobie kryzysu na rynku budowlanym zaprasza Politechnika Łódzka, która oferuje studia inżynierskie na kierunku chemia budowlana w trybie stacjonarnym.

Dietetyka

To nowość w trzech uczelniach. W roku akademickim 2012/2013 na dietetykę na studiach licencjackich zapraszają: Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej.

Doradca podatkowy

Studia podyplomowe doradca podatkowy to nowość w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Studia realizowane są w trybie niestacjonarnym.

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Dobrze znany w innych uczelniach kierunek teraz dostępny będzie w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Uniwersytety oferują dziennikarstwo i komunikację społeczna w ramach studiów licencjackich I stopnia w trybie stacjonarnym.

Ekonomia

Jeden z najpopularniejszych kierunków w Polsce od nowego roku akademickiego dostępny będzie w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dostępny w dwóch trybach: stacjonarnym i niestacjonarnym, realizowany będzie w ramach studiów licencjackich.

Elektroradiologia

To unikat, bardzo rzadko spotykany kierunek studiów. Od nowego roku akademickiego dostępny będzie w Uniwersytecie Rzeszowskim. URz oferuje elektroradiologię na studiach licencjackich w trybie stacjonarnym.

Dla przypomnienia :)

Studia stacjonarne to studia realizowane od poniedziałku do piątku (dawniej zwane dziennymi). W uczelniach państwowych oferowane bezpłatnie.

Studia niestacjonarne to studia realizowane od soboty do niedzieli (dawniej zwane zaocznymi). W uczelniach państwowych i prywatnych są płatne. Wyjątek stanowią akcje promocyjne i programy premiujące najlepszych abiturientów.

Poznaj bliżej uczelnie wymienione w artykule:

23 marca 2013 r., Łukasz Welz