Najlepsze studia
Ranking uczelni - TOP 10 Najlepsze studia - RSS Najlepsze studia - Twitter Najlepsze studia - Facebook
Strona główna>Aktualności>Archiwum>2017-05>Instytut Biologii Doświadczalnej PAN - nabór na studia doktoranckie

Instytut Biologii Doświadczalnej PAN - nabór na studia doktoranckie

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN ogłasza nabór na STUDIA DOKTORANCKIE. Poszukiwane są osoby, które posiadają tytuł zawodowy magistra lub równorzędny w zakresie biologii, biotechnologii, psychologii, chemii, fizyki lub medycyny.

Instytut OFERUJE:

  • wysoki poziom badań naukowych,
  • nowoczesną aparaturę badawczą,
  • stypendia naukowe i socjalne,
  • udział w bezpłatnych kursach języka angielskiego na różnych poziomach zaawansowania,
  • brak obowiązku dydaktycznego,
  • krajowe i zagraniczne wyjazdy badawcze.

DOKUMENTY należy składać on-line do 1 czerwca 2017 r.

KANDYDACI powinni wykazać się znajomością i rozumieniem projektu badawczego oraz zdolnością do jego realizacji. Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w języku angielskim.

Dodatkowe informacje: www.nencki.gov.pl.

 

kategoria: kierunki studiów|10 maja 2017 r.