Najlepsze studia
Ranking uczelni - TOP 10 Najlepsze studia - RSS Najlepsze studia - Twitter Najlepsze studia - Facebook
Strona główna>Aktualności>Archiwum>2012-10>INE PAN: Studia Podyplomowe – Ekonomia Menedżerska

INE PAN: Studia Podyplomowe – Ekonomia Menedżerska

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk wraz z naukowymi i edukacyjnymi Partnerami mają przyjemność przedstawić wyjątkowy i konkurencyjny program Studiów Podyplomowych – Ekonomia Menedżerska. Studia te mają charakter studiów podyplomowych, gdzie kładziony jest bardzo duży nacisk na rozwój kompetencji menedżerskich oraz praktyczne umiejętności zarządcze.

Celem studiów Ekonomia Menedżerska jest przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych dla zarządzającej kadry menedżerskiej i kierowniczej w nowoczesnej formie z uwzględnieniem kontekstu działania firm na rynku krajowym i międzynarodowym. Kolejnym celem tych studiów jest przygotowanie Uczestnika do prowadzenia własnej działalności biznesowej, rozwoju już istniejącego przedsiębiorstwa lub też wprowadzenia firmy na rynki międzynarodowe.

Program Studiów Podyplomowych Ekonomia Menedżerska jest programem zaawansowanym, dedykowanym do menedżerów, specjalistów lub osób pretendujących na te stanowiska, zamierzających zdobyć wiedzę z zakresu umiejętności podejmowania decyzji strategicznych dla rozwoju przedsiębiorstwa, zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji, ryzyka i zmienności otoczenia. Zdobyta wiedza umożliwi zrozumienie i interpretację rzeczywistości ekonomicznej, mechanizmów funkcjonowania współczesnej gospodarki, ułatwi także praktyczne wykorzystywanie informacji gospodarczej oraz jej umiejętne przetwarzanie.

Studia Ekonomia Menedżerska przeznaczone są dla słuchaczy ambitnych, poszukujących wiedzy i nowych, unikalnych umiejętności, zamierzających poznać i wykorzystać nowoczesne instrumenty i techniki stosowane w pracy współczesnego menedżera zarówno niższego, jak i wyższego szczebla. Niezwykle ważnym aspektem tego programu jest wyposażenie absolwenta tej specjalności w umiejętność praktycznego wykorzystywania metod ilościowych i jakościowych przy podejmowaniu decyzji ekonomicznych. Opanowanie odpowiedniej wiedzy oraz umiejętności posługiwania się powyższymi instrumentami składającymi się na ekonomię menedżerską, stwarza słuchaczom możliwość ich zastosowania w praktyce zawodowej, a także ułatwi studiowanie na prestiżowych studiach typu MBA.

Cechy wyróżniające:

Program powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie współczesnej gospodarki, szczególnie start up-ów, przedsiębiorstw już działających na rynku oraz instytucji publicznych, na profesjonalne kadry zdolne do podejmowania optymalnych decyzji ekonomicznych a także posiadających umiejętności szybkiej reakcji na ciągle zmieniające się uwarunkowania gospodarcze.

Absolwenci będą mogli ubiegać się o uzyskanie „Certyfikatu Kompetencji Menedżerskich – PAN”, a w przyszłości „Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Menedżerskich”, który jest unijnym dokumentem poświadczającym kompetencje menedżerskie przed pracodawcami wszystkich krajów UE.

Źródło: inepan.waw.pl

kategoria: kierunki studiów|5 października 2012 r.